Artikel 83 b verkiesingsvoorraadopsies - Artikel verkiesingsvoorraadopsies

Artikel 83 b verkiesingsvoorraadopsies. Aan een van de misdrijven omschreven in de artikelen 131 tot en met 134 en 189, indien het strafbare feit of het misdrijf waarvan in t.

83a Sr - Artikel 83a Wetboek van Strafrecht - Artikel 83a Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking. Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een.
Wetboek van Strafrecht Artikel 83a Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige.

ARTIKEL-83-B-VERKIESINGSVOORRAADOPSIES