Uitoefenbare ongekwalifiseerde aandele - Ongekwalifiseerde aandele

Uitoefenbare ongekwalifiseerde aandele. Waardeurnuwe gewone aandele ennuwe.

Geoudit en hulle ongekwalifiseerde verslag verskyn op bladsy 95. Geen aandele is gedurende die jaar geëindig 30 Junie uitgereik of teruggekoop.

Ons het ' n ongekwalifiseerde ouditmening uitgespreek op. Uitoefenbare waarde teen jaareinde van die SARs wat gedurende die jaar gevestig het.
Word potensiële stemreg wat tans uitoefenbaar of omskepbaar is, in ag geneem.

UITOEFENBARE-ONGEKWALIFISEERDE-AANDELE